پاكار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 35 دقیقه

پاكار

پاكار

تبیین چالش های كارآفرینان و فعالان اقتصادی در خصوص مدیریت سرمایه انسانی با بیان تجربه های واقعی محیط كار در حوزه روابط كارگرو و كارفرما و ارائه راهكار توسط كارشناس

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637

خبرها

دسترسی سریع
پاكار