به توان 40 "شنبه" الی "پنجشنبه" از ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان 40

به توان 40

این برنامه به پیشرفت های اقتصادی ایران با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی اشاره می كند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه" الی "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 13:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
به توان 40