در جوار انقلاب "چهارشنبه و پنج شنبه" از ساعت 08:05 به مدت 115 دقیقه

رادیو اقتصاد

در جوار انقلاب

در جوار انقلاب

ویژه برنامه 14 و 15 خرداد

تهیه كننده: آقای جواهری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "چهارشنبه و پنج شنبه"

ساعت پخش برنامه: 08:05

مدت برنامه:115 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
در جوار انقلاب