رسول مهر "پنج شنبه" از ساعت 10:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

رسول مهر

رسول مهر

ویژه برنامه مبعث حضرت رسول اكرم (ص)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنج شنبه"

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رسول مهر