دست های مهربان سه شنبه از ساعت 09:05 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

دست هاي مهربان

دست های مهربان

ویژه برنامه تولد حضرت علی (ع)

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دست های مهربان