ایران بانو "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 11:35 به مدت 15 دقیقه

رادیو اقتصاد

ايران بانو

ایران بانو

ایران بانو داستان كار و تلاش زنان ایرانی جهت ایجاد كار و اشتغال در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی صنعتی فرهنگی كشاورزی و ... است

تهیه كننده: مهدخت نعمت زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 11:35

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
ایران بانو