اقتصاد در سالی كه گذشت شنبه الی جمعه از ساعت 15:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

اقتصاد در سالي كه گذشت

اقتصاد در سالی كه گذشت

نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد در سال 1402

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اقتصاد در سالی كه گذشت