خداحافظ فرمانده یكشنبه از ساعت 18:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

خداحافظ فرمانده

خداحافظ فرمانده

برنامه ای راجع به شهدای مدافع حرم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:35

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خداحافظ فرمانده