رزق رضوی "جمعه" از ساعت 10:05 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

رزق رضوي

رزق رضوی

ویژه برنامه ولادت امام رضا (ع)

تهیه كننده: اسماعیل علی پناه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه:110 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رزق رضوی