چند دقیقه برای تفكر سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

چند دقيقه براي تفكر

چند دقیقه برای تفكر

پخش سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چند دقیقه برای تفكر