در انتظار بهار "جمعه" از ساعت 06:05 به مدت 175 دقیقه

رادیو اقتصاد

در انتظار بهار

در انتظار بهار

ویژه برنامه سال تحویل 1399

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 06:05

مدت برنامه:175 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
در انتظار بهار