در برابر طوفان "شنبه الی جمعه" از ساعت 18:35 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

در برابر طوفان

در برابر طوفان

مستندی از تاریخ انقلاب اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی جمعه"

ساعت پخش برنامه: 18:35

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
در برابر طوفان