چراغ خانه "جمعه" از ساعت 22:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

چراغ خانه

چراغ خانه

برنامه ای با محوریت معرفی مشاغل خانگی و نحوه ی استفاده از سرمایه های مادی و توانمندی های فردی و خانوادگی برای راه اندازی كسب و كار خانگی

تهیه كننده و نویسنده: مطهره مهرابی
راوی: مریم عابدی
هماهنگی: آتنا سادات محمدپناه
گزارشگر: لیلا علاقمند
مشاور رسانه ای: سیداحسان حسینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چراغ خانه