خانواده اقتصادی "پنجشنبه" از ساعت 10:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانواده اقتصادي

خانواده اقتصادی

ریشه یابی مسائل اقتصادی رده های سنی مختلف جامعه و آموزش سبك زندگی صحیح اقتصادی به صورت غیر مستقیم

تهیه كننده: مطهره مهرابی
گوینده: حمیده رستگار دوست
هماهنگی: فرزاد محمدی راد
نویسنده: طهره مهرابی و فاطمه بی تقصیر
بازیگر: علیرضا تابان و معصومه عزیز محمدی
آیتم ساز: مطهره مهرابی و آتی جان افشان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خانواده اقتصادی