رزمایش همدلی "پنجشنبه" از ساعت 18:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

رزمايش همدلي

رزمایش همدلی

برنامه ای راجع به فعالان اقتصادی كه در زمان كرونا اقدامات خیرخواهانه انجام داده اند.

تهیه كننده و نویسنده: حمید رضا كجوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 18:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رزمایش همدلی