روایت عاشقی "شنبه و یكشنبه" از ساعت 12:05 به مدت 180 دقیقه

رادیو اقتصاد

روايت عاشقي

روایت عاشقی

ویژه شهادت سردار رشید حاج قاسم سلیمانی

تهیه كننده: اسماعیل علی پناه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه و یكشنبه"

ساعت پخش برنامه: 12:05

مدت برنامه:180 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
روایت عاشقی