حاشیه تر از متن دوشنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

حاشيه تر از متن

حاشیه تر از متن

ویژه برنامه 9 دی

تهیه كننده: مطهره مهرابی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
حاشیه تر از متن