رضوی معاش "سه شنبه" از ساعت 10:00 به مدت 175 دقیقه

رادیو اقتصاد

رضوي معاش

رضوی معاش

ویژه برنامه شهادت امام رضا (ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "سه شنبه"

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:175 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رضوی معاش