راه خلیل جمعه از ساعت 10:05 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

راه خليل

راه خلیل

ویژه برنامه عید سعید قربان

تهیه كننده: فرزانه صادقیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه:110 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
راه خلیل