اینجا ایران است دوشنبه از ساعت 09:00 به مدت 180 دقیقه

رادیو اقتصاد

اينجا ايران است

اینجا ایران است

ویژه برنامه 22 بهمن

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری و مهدی شیار
گوینده: زهرا تقی ملا و تیمور كوشكی
نویسندگان: مهدی شیار و آمنه نیك صفات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:180 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اینجا ایران است