خدمت بی منت "شنبه" از ساعت 05:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

خدمت بي منت

خدمت بی منت

معرفی روستاهای نمونه از حیث توسعه كمی و كیفی از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون در قالب یك برنامه مستند رادیویی

تهیه كننده و نویسنده: لیلا امیدیگانه
گوینده: زهرا تقی ملا
هماهنگی: لیلا روزبهانی، ثمره رضایی، بهارك عرفان هاشمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه"

ساعت پخش برنامه: 05:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خدمت بی منت