پنجاه و هفتی ها شنبه از ساعت 17:00 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

پنجاه و هفتي ها

پنجاه و هفتی ها

ویژه برنامه 22 بهمن

تهیه كننده: مهدی شیار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:85 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
پنجاه و هفتی ها