احتجاج خورشید چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

احتجاج خورشيد

احتجاج خورشید

ویژه برنامه روز مباهله

تهیه كننده: محسن رنگینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
احتجاج خورشید