باران رحمت شنبه و یكشنبه از ساعت 22:05 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

باران رحمت

باران رحمت

ویژه نخستین شب قدر و ضربت خوردن حضرت امام علی (ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه و یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:110 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
باران رحمت