روی خط انرژی سه شنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط انرژي

روی خط انرژی

همایش سالانه اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه كننده: نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
روی خط انرژی