خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

خانه تا كارخانه

عارضه یابی و شناسایی مشكلات، موانع و اشكالات صنایع مختلف(متوسط و بزرگ) و ارائه راه كارهای عملیاتی رفع آنها ، شناسایی گلوگاه های صنعتی كشور و كمك به بهبود وضع موجود صنایع از طریق برقراری ارتباط سه جانبه صنعت، دانشگاه و رسانه

تهیه كننده: لیلا امید یگانه
گوینده: زهرا تقی ملا
هماهنگی: لیلا روز بهانی
گزارشگر: لیلا علاقمند
آیتم ساز: ثمره رضایی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "روزهای فرد"

ساعت پخش برنامه: 15:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خانه تا كارخانه