صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"جمعه و شنبه" از ساعت 02:00، 07:00 به مدت 55 و 60 دقیقه

زمان پخش: "جمعه و شنبه"

ساعت پخش برنامه: 02:00، 07:00

مدت برنامه: 55 و 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی افراد موثر جامعه با تاکید بر اقتصاد در قالب های متنوع برنامه سازی رادیویی که در ساخت وطن عزیزمان ایران تاثیر گذارند.

تهیه کننده: سهیلا کسی خان

گوینده: معصومه رفعتی

هماهنگی: راحله پورزارع

گزارشگر: مهدخت نعمت زاده

همکاران ما