صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 10:00 به مدت 115 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 115 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این برنامه شامل چهار بخش ترفندهای خرید ، قلک ، مسابقه میدانی و سبک زندگی ارائه می گردد

تهیه کننده: الهام مصطفوی

گوینده: معصومه سید علوی

هماهنگی: بهارک هاشمی

همکاران ما