اقتصاد به وقت بهار "شنبه تا جمعه" از ساعت 17:05 به مدت 175 دقیقه

رادیو اقتصاد

اقتصاد به وقت بهار

اقتصاد به وقت بهار

مجله عصرگاهی نوروزی به همت گروه های اقتصاد و جامعه و كسب و كار با بخش هایی همچون طنز، خبر، تحلیل ، قطعات نمایشی، آیتم و گزارش پخش می شود.

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی و مطهره مهرابی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه تا جمعه"

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:175 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اقتصاد به وقت بهار