بنویس مقاومت بخوان وحدت جمعه از ساعت 10:00 به مدت 175 دقیقه

رادیو اقتصاد

بنويس مقاومت بخوان وحدت

بنویس مقاومت بخوان وحدت

ویژه برنامه روز قدس

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری

گوینده: ناصر خیرخواه

گزارشگران: لیلا علاقمند، شیما شكوه و مهدخت نعمت زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:175 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بنویس مقاومت بخوان وحدت