صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آواها و نواهای کار و تلاش با گویشها و لهجه های مختلف از سراسر کشور برای تشویق و ترغیب مردم به فعالیتهای اقتصادی تهیه و پخش می گردد.

تهیه کننده، هماهنگی، گزارشگر و نویسنده: مهرگان سواد کوهی
کارشناس مجری: دکتر هوشنگ جاوید

همکاران ما