صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

کمک به ارتقاء بهره وری در صنعت دام و طیور با معرفی نمونه های موفق و ارائه راهکارهای کارشناسی

تهیه کننده و نویسنده: مهدی شیار
گوینده: نوشین تاجداری
هماهنگی: بهارک عرفان هاشمی

همکاران ما