حرف تا عمل یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

حرف تا عمل

حرف تا عمل

عارضه یابی و شناسایی مشكلات، موانع و اشكالات صنایع مختلف(متوسط و بزرگ) و ارائه راه كارهای عملیاتی رفع آنها ، شناسایی گلوگاه های صنعتی كشور و كمك به بهبود وضع موجود صنایع از طریق برقراری ارتباط سه جانبه صنعت، دانشگاه و رسانه

تهیه كننده: سهیلا كسی خان
كارشناس مجری: دكتر عباس حاجی ابراهیمی
هماهنگی: نرگس تقوی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
حرف تا عمل