صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بصورت غیر مستقیم با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توانمندیهای صنعتی کشور ، همچنین ترغیب صنعت کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نو آوری و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای صنعتی کشور در قالب ترکیبی گزارشی

تهیه کننده: غلامرضا عزتی

کارشناس مجری: غلامحسین طاهری

هماهنگی: نرگس تقوی

همکاران ما