صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی پنج شنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: شنبه الی پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه ترکیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی

تهیه کننده: نازنین کتابچی، سید وحید موسوی، حسن سعید کلاهی، مطهره مهرابی و حمیدرضا کجوری
کارشناس مجری: ناصر خیرخواه،امیر حسین راسخ و محمد ساجدی
هماهنگی: نرگس تقوی، نازنین کتابچی و فاطمه طاهری
گزارشگر: حامد مهاجری
نویسنده: حمید رضا کجوری، مطهره مهرابی، نازنین کتابچی، حسن سعید کلاهی و سید وحید موسوی

همکاران ما