صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی پنج شنبه از ساعت 08:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: شنبه الی پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 08:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آموزش غیر مستقیم نحوه راه اندازی یک کسب وکار جدید ، توسعه و موفقیت در آن و مدیریت بحران های پیش رو

تهیه کننده: مهرگان سواد کوهی
گوینده: نسیم خواجه نوری و زهرا بهروزی
هماهنگی: مریم قاسمی
ارتباطات: بهارک عرفان هاشمی و سامان حافظی

همکاران ما