زن و اقتصاد "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

زن و اقتصاد

زن و اقتصاد

گفتگو با زنان كارافرین در حوزه های مختلف كارآفرینی، بازاریابی و تولید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 21:05

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
زن و اقتصاد