آموزش صادرات شنبه الی پنجشنبه از ساعت 12:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

آموزش صادرات

آموزش صادرات

آموزش صادرات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
آموزش صادرات