صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 08:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 08:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

یک مجله خبری در مورد رویدادهای اقتصادی هفته مجلس و تبیین جایگاه مجلس در امور اقتصادی

تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر: مهرگان سوادکوهی
گوینده: ناصر خیرخواه
هماهنگی: فرزاد محمدی راد
آیتم ساز: سامان حافظی

همکاران ما