صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 13:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

یک مجله خبری در مورد رویدادهای اقتصادی هفته مجلس و تبیین جایگاه مجلس در امور اقتصادی

تهیه کننده و گزارشگر: مهرگان سوادکوهی

گوینده: نسیم خواجه نوری

هماهنگی: مریم قاسمی

آیتم ساز: سامان حافظی و امیر رضا زاده

همکاران ما