بهارستان جمعه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

بهارستان

برنامه ای با محوریت اطلاع رسانی مهم ترین اخبار و مصوبات و رویدادهای اقتصادی مجلس

تهیه كننده: حامد خادم فینی
گوینده: ساسان رئیسیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:05

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بهارستان