صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه" الی "جمعه" از ساعت 18:30 و 05:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: "شنبه" الی "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 18:30 و 05:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

تهیه کننده: لیلا امید یگانه
گوینده: زهرا تقی ملا
نویسنده و هماهنگی: لیلا روز بهانی
گزارشگر: لیلا روزبهانی و محمد علی روشن

همکاران ما