روستای ما پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25

روستای ما

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
روستای ما