صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: "شنبه الی پنج شنبه"

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

با نگاهی اقتصادی به مسائل فرهنگی و مشکلات آنان حمایت از کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر با پرداخت غیر مستقیم به منظور تحقق شعاراقتصادیسال و تاکید مقام معظم رهبری در خصوص هنر ایرانی اسلامی بصورت مستند گزارشی بر اساس بندهای 1 و21 اقتصاد مقاومتی

تهیه کننده: فرزانه صادقیان

گوینده: فرزانه صادقیان

گزارشگر: شیما شکوه غازانی و فرزانه صادقیان

هماهنگی: عاطفه حیدری

آیتم ساز: شیما شکوه

همکاران ما