صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

آموزش نکات ترویجی برای تولید با کیفیت و افزایش بهره وری در مزارع کشاورزی

تهیه کننده: مهدی شیار

گوینده: زهرا بهروزی

کارشناس مجری: ناصر نوروزی

هماهنگی: الیاس اسلامی

همکاران ما