خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین

آموزش نكات ترویجی برای تولید با كیفیت و افزایش بهره وری در مزارع كشاورزی

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار
كارشناس مجری: ناصر نوروزی
هماهنگی: الیاس اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خوشه چین