صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: شنبه الی پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تبیین برخی مسائل اقتصادی روز کشور و چالش های موجود و اطلاع رسانی در بستری تعاملی می باشد.

تهیه کننده: لیلا امید یگانه و فرزانه صادقیان

گوینده: زهرا تقی ملا و سودابه آقاجانیان

گزارشگر: مهدخت نعمت زاده و لیلا علاقه مند

هماهنگی: مریم قاسمی و لیلا روزبهانی

ارتباطات: مصطفی طالبیان و حافظی

آیتم ساز: حافظی و لیلا روزبهانی

همکاران ما