سایه پدر پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

سايه پدر

سایه پدر

ویژه برنامه تولد حضرت علی (ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
سایه پدر