پایان سلطه شنبه از ساعت 10:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو اقتصاد

پايان سلطه

پایان سلطه

ویژه برنامه 13 آبان

تهیه كننده : نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
پایان سلطه