بهار بازار هر روز از ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

بهار بازار

بهار بازار

مجله صبحگاهی رادیو اقتصاد در ایام نوروز

تهیه كنندگان : پویان امینان و نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
بهار بازار