ایران جان جمعه از ساعت 10:00 به مدت 145 دقیقه

رادیو اقتصاد

ايران جان

ایران جان

ویژه برنامه روز 13 آبان

تهیه كننده: نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:145 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
ایران جان