بانكداری اسلامی پنج شنبه از ساعت 09:50 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

بانكداري اسلامي

بانكداری اسلامی

برنامه ای بمناسبت روز بانكداری اسلامی كه به موضوعات بانكداری اسلامی و مشكلات بانكداری كه در ایران وجود دارد می پردازد

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:50

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بانكداری اسلامی