اعیاد سرسپردگی یكشنبه از ساعت 10:00 به مدت 105 دقیقه

رادیو اقتصاد

اعياد سرسپردگي

اعیاد سرسپردگی

ویژه برنامه عید سید قربان

تهیه كننده: حمیده سلطانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:105 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اعیاد سرسپردگی