روز بیداری جمعه از ساعت 09:05 به مدت 140 دقیقه

رادیو اقتصاد

روز بيداري

روز بیداری

ویژه برنامه روز قدس

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری
گوینده: ناصر خیرخواه
نویسنده: آسیه همتی
گزارشگر: مهدخت نعمت زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:140 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
روز بیداری